Ο/Η Θανών/ούσα: Βουτσά Ειρήνη

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1878
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΒουτσά Ειρήνη
Πατρώνυμο ΘανόντοςΓεώργιος
Μητρώνυμο ΘανόντοςΣταυρούλα Τζιρώνη
Ηλικία Θανόντος02
ΑσθένειαΠεριπνευμονία
Ημ/νία Θανάτου1878 01 02 4μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1878 01 03
Πατρίδα ΘανόντοςΣύρος
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΒρ.*
Αριθμός Πράξεως3
ΠαρατηρήσειςΜάρτυρες

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΒουτσάς Γεώργιος
Ηλικία Δηλούντος50
Πατρίδα ΔηλούντοςΕρμ
Επάγγελμα ΔηλούντοςΒυρσοδέψης
ΣυγγένειαΠατήρ