Ο/Η Θανών/ούσα: Παπαγιανάκη [Παπαγιαννάκη] Ελένη

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1877
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΠαπαγιανάκη [Παπαγιαννάκη] Ελένη
Πατρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Μητρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Ηλικία Θανόντος92
ΑσθένειαΓήρας
Ημ/νία Θανάτου1877 12 30 6μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1877 12 31
Πατρίδα ΘανόντοςΥδρα
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση Θανόντος[θ]
Αριθμός Πράξεως728
ΠαρατηρήσειςΜάρτυς

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΜαλαχατόπουλος Νικόλαος
Ηλικία Δηλούντος32
Πατρίδα ΔηλούντοςΚόρινθος
Επάγγελμα ΔηλούντοςΥπάλληλος
ΣυγγένειαΦίλος