Ο/Η Θανών/ούσα: Καραβιώτη Αννα Σταμ.

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1877
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΚαραβιώτη Αννα Σταμ.
Πατρώνυμο ΘανόντοςΣταμάτιος
Μητρώνυμο ΘανόντοςΘωμαή
Ηλικία Θανόντος03
ΑσθένειαΕγκεφαλίτις
Ημ/νία Θανάτου1877 12 27 6πμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1877 12 27
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΒρ.*
Αριθμός Πράξεως724
ΠαρατηρήσειςΜάρτυς

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΕυστρατίου Δημήτριος
Ηλικία Δηλούντος36
Πατρίδα ΔηλούντοςΚρήτη
Επάγγελμα ΔηλούντοςΛεμβούχος
ΣυγγένειαΦίλος