Ο/Η Θανών/ούσα: Περιφανάκη Σταματούλα

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1877
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΠεριφανάκη Σταματούλα
Πατρώνυμο ΘανόντοςΜιχαήλ
Μητρώνυμο ΘανόντοςΣταματούλα Σμίρου
Ηλικία Θανόντος06 μην
ΑσθένειαΔράκος
Ημ/νία Θανάτου1877 12 26 4,,
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1877 12 27
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΒρ.*
Αριθμός Πράξεως722
ΠαρατηρήσειςΜάρτυς

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΠεριφανάκης Μιχαήλ
Ηλικία Δηλούντος27
Πατρίδα ΔηλούντοςΧίος
Επάγγελμα ΔηλούντοςΟπωροπώλης
ΣυγγένειαΠατήρ