Ο/Η Θανών/ούσα: Ιριώτης Αναστάσιος

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1876
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΙριώτης Αναστάσιος
Πατρώνυμο ΘανόντοςΙωάννης
Μητρώνυμο ΘανόντοςΑικατερίνη Μαγκιόρα
Ηλικία Θανόντος03
ΑσθένειαΝόσος χρ.
Ημ/νία Θανάτου187 607 07 8πμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1876 07 07
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΒρ.*
Αριθμός Πράξεως344
ΠαρατηρήσειςΜάρτυς

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΚολιάκος Γεώργιος
Ηλικία Δηλούντος32
Πατρίδα ΔηλούντοςΓύθειον
Επάγγελμα ΔηλούντοςΣανδαλοποιός
ΣυγγένειαΣυγγενής