Ο/Η Θανών/ούσα: Φουριέζος Παναγιώτης

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1877
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΦουριέζος Παναγιώτης
Πατρώνυμο ΘανόντοςΧαρίλαος
Μητρώνυμο ΘανόντοςΕυγενία Μαρσέλου
Ηλικία Θανόντος03 μην
ΑσθένειαΔράκος
Ημ/νία Θανάτου1877 12 19 1μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1877 12 20
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΒρ.*
Αριθμός Πράξεως709
ΠαρατηρήσειςΜάρτυρες

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΦουριέζος Χαρίλαος
Ηλικία Δηλούντος45
Πατρίδα ΔηλούντοςΠελοπόννησος
Επάγγελμα ΔηλούντοςΓεωργός
ΣυγγένειαΠατήρ