Ο/Η Θανών/ούσα: Ρούσσου Ζαμπία Γ.

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1877
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΡούσσου Ζαμπία Γ.
Πατρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Μητρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Ηλικία Θανόντος68
ΑσθένειαΑποπληξία
Ημ/νία Θανάτου1877 12 14 4μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1877 12 15
Πατρίδα ΘανόντοςΠάρος
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΧ [θ] Γ. Ρούσσος
Αριθμός Πράξεως703
ΠαρατηρήσειςΜάρτυς

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΜέγκουλας [Μέγγουλας]
Ηλικία Δηλούντος(μη ορισμένο)
Πατρίδα ΔηλούντοςΠάρος
Επάγγελμα ΔηλούντοςΥπάλληλος
ΣυγγένειαΣυγγενής