Ο/Η Θανών/ούσα: Σιδηρόγλους Ιωάννης

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1876
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΣιδηρόγλους Ιωάννης
Πατρώνυμο ΘανόντοςΗλίας
Μητρώνυμο ΘανόντοςΜιμήκα Τζιγκινίρη
Ηλικία Θανόντος03 μην
ΑσθένειαΔράκος
Ημ/νία Θανάτου1876 05 11 8πμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1876 05 11
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΒρ.*
Αριθμός Πράξεως243
ΠαρατηρήσειςΜάρτυς

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΣιδηρόγλους Ηλίας
Ηλικία Δηλούντος40
Πατρίδα ΔηλούντοςΕρμ
Επάγγελμα ΔηλούντοςΜεταπράτης
ΣυγγένειαΠατήρ