ΙΜΣ/ΙΤΕ

Η πόλη στους νεότερους χρόνους

Σύνθετη αναζήτηση για την πόλη: Πειραιάς
Χρονολογία:
Ονομα επιτηδευματία:
Επώνυμο επιτηδευματία:
Ονοματεπώνυμο συνεταίρου και βοηθών:
Είδος επιτηδεύματος:
Τοποθεσία καταστήματος ή οίκου:
Ετήσιο ενοίκιο:
Παρατηρήσεις:

Copyright © 2020 INSTITUTE MEDITERRANEAN STUDIES - FORTH, All rights reserved.