ΙΜΣ/ΙΤΕ

Η πόλη στους νεότερους χρόνους

Σύνθετη αναζήτηση για την πόλη: Ερμούπολη
Χρονολογία:
Αρ. καταλόγου:
Χρονολογία αίτησης:
Τόπος:
Όνομα:
Επώνυμο:
Πατρώνυμο:
Φύλο:
Ηλικία:
Επάγγελμα:
Καταγωγή:
Πότε κατέφυγε στην Ελλάδα:
Σύζυγος:
Τέκνα:
Υπογραφή:
Συνημμ. βεβ. επιτροπής:
Παρατηρήσεις:
Με φωτογραφία: Ναι

Copyright © 2020 INSTITUTE MEDITERRANEAN STUDIES - FORTH, All rights reserved.