ΙΜΣ/ΙΤΕ

Η πόλη στους νεότερους χρόνους

Σύνθετη αναζήτηση για τον δήμο: Κέα
Χρονολογία:
Αρ. καταλόγου:
Ονομα:
Επώνυμο:
Πατρώνυμο:
Θέση στην οικογένεια:
Φύλο:
Ηλικία:
Οικογενειακή κατάσταση:
Επάγγελμα:
Χρονολογία εγγραφής:
Παρατηρήσεις:

Copyright © 2020 INSTITUTE MEDITERRANEAN STUDIES - FORTH, All rights reserved.