ΙΜΣ/ΙΤΕ

Η πόλη στους νεότερους χρόνους

Σύνθετη αναζήτηση για την πόλη: Ρέθυμνο
Χρονολογία:
Αρ. καταλόγου:
Ονομα:
Επώνυμο:
Πατρώνυμο:
Φύλο:
Ηλικία:
Λεπτομέρειες ηλικίας:
Οικογενειακή κατάσταση:
Επάγγελμα:
Πατρίς:
Κατοικία:
Θρησκεία:
Εθνικότητα:
Έχει περίθαλψη εκ του δήμου:
Πως απολαύει το δικαίωμα του δημ.:
Δια γεννήσεως:
Δια γάμου:
Δια τελείας εγκαταστάσεως:
Σχόλια κρητ. ιθαγ.:
Τρόπος απόκτησης κρητ. ιθαγ.:
Εποχή εγγραφής:
Παρατηρήσεις:

Copyright © 2020 INSTITUTE MEDITERRANEAN STUDIES - FORTH, All rights reserved.