ΙΜΣ/ΙΤΕ

Η πόλη στους νεότερους χρόνους

Σύνθετη αναζήτηση για την πόλη: Ερμούπολη
Χρονολογία:
Αρ. πράξης: Έτος δήλωσης:
Δηλών:
Επάγγελμα δηλούντος: Κατοικία δηλούντος:

Στοιχεία γαμπρού Στοιχεία νύφης
Ονοματεπώνυμο: Ονοματεπώνυμο:
Ηλικία: Ηλικία:
Πατρίδα: Πατρίδα:
Επάγγελμα: Επάγγελμα:
Κατοικία: Κατοικία:
Θρήσκευμα: Θρήσκευμα:
Προηγούμενοι γάμοι: Προηγούμενοι γάμοι:

Στοιχεία πατέρα γαμπρού Στοιχεία μητέρας γαμπρού Στοιχεία πατέρα νύφης Στοιχεία μητέρας νύφης
Ονομ/πώνυμο: Ονομ/πώνυμο: Ονομ/πώνυμο: Ονομ/πώνυμο:
Επάγγελμα: Επάγγελμα: Επάγγελμα: Επάγγελμα:
Ηλικία: Ηλικία: Ηλικία: Ηλικία:
Απεβίωσε Απεβίωσε Απεβίωσε Απεβίωσε
Πατρίδα: Πατρίδα: Πατρίδα: Πατρίδα:
Κάτοικος: Κάτοικος: Κάτοικος: Κάτοικος:

Ημερομηνία τέλεσης γάμου:
Τόπος τέλεσης γάμου: Ενορία:
Παρατηρήσεις:

Copyright © 2020 INSTITUTE MEDITERRANEAN STUDIES - FORTH, All rights reserved.