ΙΜΣ/ΙΤΕ

Η πόλη στους νεότερους χρόνους

Σύνθετη αναζήτηση για τον δήμο: Αιγιάλη
Χρονολογία:
Αρ. Μητρώου Αρρένων:
Επώνυμο:
Όνομα:
Πατρώνυμο:
Ηλικία:
Επάγγελμα:
Ενεστώσα διαμονή:
Παρατηρήσεις:

Copyright © 2020 INSTITUTE MEDITERRANEAN STUDIES - FORTH, All rights reserved.