ΙΜΣ/ΙΤΕ

Η πόλη στους νεότερους χρόνους

Σύνθετη αναζήτηση για την πόλη: Ερμούπολη
Χρονολογία θανάτου:
Δηλών
Ονοματεπώνυμο δηλούντος:
Ηλικία δηλούντος:
Επάγγελμα δηλούντος:
Πατρίδα δηλούντος:
Συγγένεια:
Θανών
Ονοματεπώνυμο θανόντος:
Ηλικία θανόντος:
Πατρίδα θανόντος:
Επάγγελμα θανόντος:
Οικογεν. κατάσταση θανόντος:
Πατέρας θανόντος:
Μητέρα θανόντος:
Ασθένεια θανόντος:
Ημερομηνία θανάτου:
Παρατηρήσεις:

Copyright © 2020 INSTITUTE MEDITERRANEAN STUDIES - FORTH, All rights reserved.