ΙΜΣ/ΙΤΕ

Η πόλη στους νεότερους χρόνους

Σύνθετη αναζήτηση για τον δήμο: Αμοργός
Χρονολογία:
Αρ. απογραφομένου:
Αρ. οικογενείας:
Αρχηγός οικογενείας:
Τόπος απογραφής:
Όνομα:
Επώνυμο:
Πατρώνυμο:
Φύλο:
Ηλικία:
Οικογενειακή κατάσταση:
Μόρφωση:
Θρησκεία:
Επάγγελμα:
Μόνιμη διαμονή:
Τόπος σταθεράς διαμονής:
Ετεροδημότης:
Δήμος ετεροδημότη:
Αλλοδαπός:
Εθνικότητα αλλοδαπού:
Ενορία:
Παρατηρήσεις:

Copyright © 2020 INSTITUTE MEDITERRANEAN STUDIES - FORTH, All rights reserved.