ΙΜΣ/ΙΤΕ

Η πόλη στους νεότερους χρόνους

Σύνθετη αναζήτηση για την πόλη: Ερμούπολη
Χρονολογία:
Αρ. απογραφομένου:
Αρ. οικογενείας:
Όνομα:
Επώνυμο:
Πατρώνυμο:
Φύλο:
Θέση στην οικογένεια:
Ηλικία:
Οικογενειακή κατάσταση:
Μόρφωση:
Θρησκεία:
Επάγγελμα:
Καταγωγή:
Τόπος σταθεράς διαμονής:
Ετεροδημότης:
Δήμος ετεροδημότη:
Αλλοδαπός:
Ενορία:
Αρ. οικίας:
Οδός, αριθμός οικίας:
Ιδιοκτήτης / Ενοικιαστής:
Παρατηρήσεις:

Copyright © 2020 INSTITUTE MEDITERRANEAN STUDIES - FORTH, All rights reserved.